GANESH TEXTILES

Authorised Person: 
SHYAM SUNDER SHARMA
Email: 
sanjayag70@gmail.com
Phone No.: 
9414006101
Address: 
BADRI GHAT,SADAR BAZAR,
Pin: 
305022
City: 
PUSHKAR
RMRC: 
300216
State: 
Address2: 
BADI BASTI
Phone No2: 
919414006101
Region: 
North
MEMB_REG: 
Jaipur
EXP_TYPE: 
Manufacturer Exporter
EXP_MEM: 
Registered Exporter